Máte exekuci?

Přerostly Vám dluhy přes hlavu? Neustále vám přibývají upomínky ohledně nezaplacených složenek a faktur?Nejste v tom sami, jde o zcela běžnou situaci mnoha našich klientů.exekuce nemovitostí jako strašák

Pokud se i vám hromadí dluhy, které jsou dávno po splatnosti a neustále řešíte výzvy k úhradě, pak vám reálně hrozí, že může věřitel nebo věřitelé pohledávky předat k vymožení exekutorovi.

V této fázi nastává kritická situace, kdy může exekutor dokonce zablokovat váš bankovní účet nebo může uvalit exekuci na váš movitý nebo provede exekuce nemovitostí.

Na tyto situace jsme připraveni a protože víme, jak tíživá je tato situace, připravili jsme pro vás řadu výhodných finančních služeb, s pomocí kterých vaše finanční potíže společně vyřešíme.

Pokud jste ve finanční tísni a nevíte, jak své potíže řešit, využijte našeho nezávazného kontaktního formuláře. Rádi vám pomůžeme s rychlým, výhodným a férovým vyřešením vašich problémů.

Nezbytným předpokladem k tomu, aby mohla být provedena exekuce movitého majetku nebo exekuce nemovitostí, je fakt, že oprávněný musí disponovat tzv. exekučním titulem. Exekuční řízení se zahajuje vždy na návrh oprávněného.

Návrh na nařízení exekuce se podává buď exekutorovi, nebo exekučnímu soudu. Je i zavedená taková praxe, že v naprosté většině případů se sepíše návrh na nařízení exekuce pro klienta, který jej pak už jen podepíše. Je však možné, aby oprávněný sepsal návrh i sám a poslal jej buď exekutorovi, a to spolu s exekučním titulem, který má být vykonán, nebo jej poslal přímo na exekuční soud.

Každý návrh však bezpodmínečně musí obsahovat označení exekutora, který má být pověřen exekucí.

Exekuce nemovitostí a movitého majetku lze provést jen způsoby, které umožňuje exekuční řád. Je třeba rozlišovat, jestli jde o exekuci na peněžitá nebo nepeněžitá plnění. Exekuci na peněžité plnění lze provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, ať již běžné nebo pohledávky z účtu u peněžního ústavu (obstavení účtu), postižením jiných majetkových práv (například práv duševního vlastnictví, licencí, podílů v obchodních společnostech apod.), prodejem movitých věcí povinného, prodejem nemovitostí a prodejem podniku.

Způsoby exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci, provedením prací a výkonů. Je na exekutorovi, aby zvolil nejvhodnější způsob provedení exekuce, zároveň může zvolit, jestli provede exekuci jen jedním nebo více způsoby, případně i všemi dostupnými, může tak učinit postupně i najednou.

Hrozí vám exekuce nemovitostí?

Exekučním příkazem se rozumí příkaz k provedení exekuce některým ze způsobů uvedených v zákoně. Jde vlastně o obdobu nařízení výkonu rozhodnutí známého z občanského soudního řádu. Majetek, který je postižen exekučním příkazem, nesmí povinný převést na jiného, nesmí jej zatížit nebo s ním jinak nakládat.Právní úkon, kterým povinný poruší tuto povinnost je neplatný. Proti exekučnímu příkazu neexistuje žádný opravný prostředek.
Pokud Vaše dluhy dojdou až tak daleko, že Vám hrozí exekuce nemovitostí nebo dalšího majetku  nebo již na Vaši nemovitost exekuci máte, zajistíme řešení tohoto problému a to oddlužením či vyplacením exekucí. Stačí vyplnit kontaktní formulář

SEO na míru pro web Mam-exekuci.cz technicky zajišťuje Webdevel s.r.o.