Exekuce na plat

Exekuce na plat je jedním z kroků, které exekutor provede k uspokojení pohledávek věřitele. Vypočtené splátky zasílá zaměstnavatel přímo na účet exekutorského úřadu. Takto je dlužníkovi zamezeno nakládání s části mzdy nebo platu a dochází tak k umořování dlužné částky povinného.
http://youtu.be/ZU-tuYSIZ04

Zaměstnavatel je povinen vypočtené splátky strhávat ze mzdy v okamžiku, kdy převezme exekuční příkaz k exekuci mzdy. Výši částky určuje exekutorský úřad nebo popřípadě je možné stanovit výši dohodou mezi dlužníkem a exekutorským úřadem.

Exekuci na mzdu nebo plat nařizuje soud, finanční úřad nebo exekutorský úřad. V rámci vydání exekuce na plat nebo mzdu je většinou také zablokován účet dlužníka za účel co nejrychlejší pokrytí dlužné částky povinného. Pokud zbývající část mzdy chodí na takto zablokovaný účet, nelze s touto částkou disponovat.

Exekuce většinou končí vymožením dlužné částky nebo rozhodnutím daného exekutora o ukončení srážení ze mzdy a to většinou z důvodu dohody s dlužníkem na splátkovém kalendáři. Pro dlužníka je toto řešení nejlepším. Exekutor jej nejspíš také přivítá, jelikož má jistotu, že povinný se neuchýlí k zaměstnání na černo a nesplácení svého dluhu.

V případě, kdy je vydáno více exekučních příkazů na mzdu nebo plat, jejich pořadí určí datem přijetí k zaměstnavateli, pokud jsou stejného charakteru. Při neschopnosti splácet se dokonce můžete dostat do situace, kdy vám hrozí exekuce nemovitostí.

Pokud se chcete vyhnout řešení exekučního příkazu na mzdu, je možné např. vyřešit exekuci prodejem nemovitosti. V každém případě nás můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře a naši smluvní partneři Vám najdou nejlepší možné řešení.

SEO na míru pro web Mam-exekuci.cz technicky zajišťuje Webdevel s.r.o.